Lokki

Lokki
Våningsyta 25 m2
Förstukvist 22 m2
Lager 5 m2
Totalyta 52 m2

Lokki is perfect for a lakeside sauna or cabin sauna.

Pris
13 300 €

Lokki is a stylish Finnish sauna cabin with a terrace and warehouse.

Färgkarta för väggar
Timmervägg
Mellanvägg
Tegelvägg
Eldstad/rökgång/bastuugn
Fönster
Färgkarta för golv
Torrutrymmen
Vårutrymmen
Terrass/förstukvist/balkong