Palokärki

Palokärki
Våningsyta 80 m2
Förstukvik 48 m2
Totalyta 128 m2

Palokärki fits perfectly for its own lot.

Palokärki is a traditional villa with porches.

Färgkarta för väggar
Timmervägg
Mellanvägg
Tegelvägg
Eldstad/rökgång/bastuugn
Fönster
Färgkarta för golv
Torrutrymmen
Vårutrymmen
Terrass/förstukvist/balkong