Kipakka 25 D

Kipakka 25 D
Våningsyta 25 m2
Förstukvist 10 m2
Bruksyta 35 m2

Kollektionen Kipakka 25 erbjuder fem olika lösningar på dina bastu- och övernattningsbehov.

Kipakka 25 D är en traditionell bastustuga med en bredare terrass för komfortens skull.

Färgkarta för väggar
Timmervägg
Mellanvägg
Tegelvägg
Eldstad/rökgång/bastuugn
Fönster
Färgkarta för golv
Torrutrymmen
Vårutrymmen
Terrass/förstukvist/balkong