Timmer är ett säkert val

En korrekt uppförd timmerbyggnad andas och ger bra inomhusluft. Timmerstrukturen jämnar ut luftfuktigheten och temperaturfluktuationer. Den ackumulerar värme och släpper ut det i inomhusluften i en jämn ström. Därför kan timmerstugor även användas av allergiker och astmatiker.

Vi använder äkta inhemsk tätfibrig furu som råvara. I vår timmerfabrik hyvlar vi råtimret och bearbetar det till färdigt timmer efter ritningarna. De måttexakta hyvlade och limmade timren blir en tät byggnad som andas och som går snabbt att resa.

Storleken på timret beror på användningsändamålet

STK Loghomes timmersortiment består av hyvlat timmer 4”x7” och 5”x7” samt lamelltimmer 88, 113, 134, 202 och 240 mm. Till sommarstugor räcker det med de tunnare alternativen, och till vinterbonade paket ska man använda tunt timmer + 150 mm skålning + timmerpanel 20 mm, eller tjockare 202 mm eller 240 mm lamelltimmer.